Venček
alebo
rakvičku?

festival o živote a smrti

28. a 29.10.
ONLINE

Prečo by malo byť uvažovanie o smrti zbytočné mrhanie časom? Tretí ročník festivalu tematizuje smrť a umieranie z dvoch hľadísk: etnografického a psychedelického. Pôvodný trojdňový formát festivalu sa nám nepodarilo realizovať vzhľadom na pandemickú situáciu. Pripravili sme preto „polovičnú“ verziu bez workshopu a divadelného predstavenia. Ďakujeme, že ste s nami!

„Eternity is in love with the productions of time.“
„Večnosť je zamilovaná do plodov času.“

William Blake

28. 10. Streda
18:00-19:00 ONLINE PREDNÁŠKA

Tradičné predstavy o živote a smrti: historické perspektívy a súčasné výzvy
Alexandra Bitušíková, Katarína Koštialová

Prvá prezentujúca -  doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD. - z Katedry sociálnych štúdií a etnológie - je odborníčkou na socionormatívnu kultúru - zvyky a obrady v slovenskej kultúre v širokej komparatívnej perspektíve. Druhou prednášajúcou je prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD., ktorá sa zaujíma o rôznorodé premeny života v postsocialistickej spoločnosti. Obe prezentujúce zaujíma všetko, čo sa týka človeka, komunity a spoločnosti v procese spoločenských a kultúrnych zmien. Rituály smrti/ pohrebné rituály sú súčasťou života v každej spoločnosti a z antropologického hľadiska patria podľa van Gennepa k rituálom prechodu, t.j. ich funkciou je predovšetkým zabezpečiť prechod jedinca z jednej determinovanej situácie k inej.

V súčasnej dobe COVID 19 pandémie sa práve rituály spojené s rozlúčkou s najbližšími stali ešte zraniteľnejšími. V roku 2020 sme boli prostredníctvom médií svedkami tisícok situácií z celého sveta, keď mnohí ľudia umierali osamotení, bez možnosti poslednej osobnej rozlúčky so svojimi najbližšími.

Aj o tom bude rozprávanie s hostkami tretieho ročníka festivalu Katarínou Koštialovou a Alexandrou Bitušíkovou.

 

29. 10. Štvrtok
18:00-19:30 ONLINE DISKUSIA

„Znovuzrodenie“ psychedelík a zážitky blízke smrti (NDE)
diskusiu moderuje Rado Sloboda
Hostia:
MUDR. Michal Patarák, PhD., psychiater
Mgr. Jaroslav Farkaš, psychológ, spoluzakladateľ Českej psychedelickej spoločnosti (CZEPS) a Psychedelickej kliniky Psyon v Prahe
Mgr. Martin Pažitný, adiktológ, zakladajúci člen Slovenskej psychedelickej spoločnosti SAPAS.SK

Psychedeliká tvoria širokú skupinu psychoaktívnych a psychotropných látok (prírodných aj syntetických), ich kategorizácia je však v každej krajine podmienená legislatívou a farmakologickými záujmami. Začiatky vedeckého záujmu o ich výskum sa tiež spájajú s „náhodným“ objavom syntetickej látky – 25. derivátu kyseliny lysergovej Albertom Hofmannom v roku 1938 známym pod skratkou LSD. Boom medicínskeho využitia a nemedicínskeho masového užívania psychedelických látok však nastal až v 60. rokoch 20. storočia v USA, a to aj v súvislosti s hnutím hippies, vznikom rôznych subkultúr a zrýchľujúcej sa globalizácie (cestovanie na východ, turizmus, drogový trh). Hneď na to boli mnohé zo psychedelík hodené do jedného vreca s heroínom a pervitínom. Kým niektoré krajiny užívanie psychedelík dekriminalizovali, v iných prebieha ich medicínsky výskum (napr. Česká republika). Na Slovensku je situácia ohľadom drogovej legislatívy oveľa prísnejšia.

O psychedelikách je rozšírený názor, že môžu spôsobiť resp. spustiť duševnú poruchu, čo má svoje opodstatnenie. Určitá časť užívateľov psychedelík svoje vnútorné zážitky nedokáže spracovať a niektorí si vyžadujú liečbu u psychiatra či psychoterapeuta. Tento fakt je dôležité si pripomínať aj v rámci prevencie a znižovania rizík užívania psychoaktívnych látok.
Špeciálna časť diskusie bude venovaná téme zážitkov smrti a znovuzrodenia či NDE (near-death experience), ktoré časť užívateľov psychedelík zažila nielen pod ich vplyvom, ale aj spontánne, v ojedinelých životných situáciách či priebežne počas rôznych duchovných praktík a pod. Téma bude rámcovaná diskurzom o povahe ľudského vedomia, reality a spirituality ako niečoho, čo denne prežívame, keď reflektujeme minulosť alebo projektujeme budúcnosť. Pojem konsenzuálnej reality, ktorý zaviedol psychológ Charles Tart, nadobúda v digitálnom svete nové možnosti a konotácie. Virtuálna realita nás učí, že nie všetko je tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Čo je však reálne, je naša predstava a reakcia na „zažitú“ situáciu na úrovni pocitov a činov, ktoré môžu viesť k prospešnému, ale aj k smutnému koncu. To sa týka rovnako bludov a halucinácií, ako aj literárnej fikcie a virtuality.
Jeden účastník štúdie raz o svojom psychedelickom zážitku povedal: „Keď užijete psilocybín, je to ako vziať si na palubu vlastného psychoterapeuta.“ O zložitosti sveta a nesmiernosti zážitkov, ku ktorým majú ľudia odnepamäti prístup, sa budú rozprávať psychiatri, psychológovia a terapeuti z praxe, ako aj ľudia zapojení do psychedelického výskumu.

29. 10. Štvrtok
19:30 SCÉNICKÉ ČÍTANIE

Peter Karvaš: Správa o pohrebe spisovateľa P. Karvaša
Festivalové intermezzo v podobe čítania polozabudnutej poviedky od Petra Karvaša z Knihy úľavy (1970), ktorá odzrkadľuje ornamentálny, ironický pohľad autora na priebeh vlastného pohrebu. Pohľad “zhora” na vlastný život; pohľad na kariéru a ľudí, ktorí ho mali radi či len ticho znášali. Hneď v úvode autor udáva tón, v akom sa bude správa niesť: “Koncom júla zomrel očakávane príslušník strednej spisovateľskej generácie, prozaik, dramatik a satirik Peter Karvaš. Tajomník zväzu slovenských spisovateľov Vojtech Mihálik komentoval tento jeho nevhodný počin - smelo možno povedať: jeden z jeho posledných nevhodných počinov - výrokom neskôr často a v rôznych súvislostiach citovaným a komoleným: “Ten Karvaš je čoraz nemožnejší, čo do ruky vezme, zbabre.” A preto - inšpirujme sa a neberme sa až tak vážne!

29. 10. Štvrtok
20:00 ONLINE KONCERT

Mudrak & Kubičina
Elektronicko-modulárna improvizácia - mala to byť živá improvizácia na jednom pódiu v Záhrade, špeciálne pre festival, no nakoniec však pandémia rozhodla inak. Toto duo uvedieme ako dva koncerty elektronickej hudby. Jakub Mudrák odpremiéruje záznam svojho improvizovaného live setu, ktorý si pripravil špeciálne pre túto príležitosť. Objavia sa v ňom aj animácie Dávida Javorského. Lukáš Kubičina sa venuje zvukovému dizajnu, prevažne v prostredí divadla a súčasného tanca. Tento večer bude jeho "čisto" hudobným debutom.

Minulé ročníky

2019
2018

Monika Suchánska: K narodeninám umelé kvety nedávate, tak prečo ich kladiete na hrob?

Zem nemusíme zaťažovať aj po smrti. Monika Suchánska je mladá ekofunebráčka, ktorá spoluzaložila neziskovú organizáciu Ku koreňom a prvé prírodné cintoríny v Česku a na Slovensku. Bez pomníkov, mramoru či masívnych rakví. Monika verí, že odchod zo sveta môže byť citlivejší k prírode a posledná rozlúčka nie je niečo, čo sa musí len odtrpieť. Baška Ilić | https://www.heroes.sk/monika-suchanska-rozhovor/

Zuzana Szabóová: Nechceme, aby nám tu vyrástla generácia, ktorá vníma svet skratkovito

Zuzana Szabóová je aktivistka a členka platformy Nie v našom meste, kde vedie projekt Školy za demokraciu. S mladými ľuďmi na školách hovorí o extrémizme, homofóbii či rasizme. Často je prvým človekom, ktorý je zvedavý na ich názor a má chuť diskutovať. Zároveň je spoluzakladateľkou banskobystrického kníhkupectva Artforum a k čítaniu inšpiruje aj svojich žiakov. Autor: Monika Suchánska | Rozhovor pre www.heroes.sk
Všetky články >>

Náš tím

Monika Suchánska

Monika rozvíja slovenské prírodné pohrebníctvo. Spoluzakladala prírodné cintoríny v Čechách aj na Slovensku a v projekte Záhrada spomienok v organizácii Živica podporuje tiež otvorený a zodpovedný prístup ku smrti. Verí, že cintoríny môžu byť zelené oázy, kde sa spája úcta k prírode s úctou k ľuďom, pohreb môže byť oslavou života a smrť môže byť našou múdrou sprievodkyňou, ktorá nám ukazuje v živote to podstatné. Neverí, že rozhovormi o smrti si smrť privolávame a je toho žijúcim dôkazom.

Zuzana Szabóová

Zuzana sa zaoberá mnohým. Hoci vyštudovala odbor medzinárodné vzťahy, momentálne vedie vzdelávací program Školy za demokraciu pre základné a stredné školy zameraný na prevenciu radikalizácie mládeže a občasne prekladá knižky - z police na policu, z jazyka do jazyka. Počas univerzitných štúdií sa na rok stala súčasťou Sokratovho inštitútu, vďaka ktorému si - ako inak - rozšírila obzory a dozvedela sa o existencii prírodných cintorínov. Nielen to - odrazu sa mohla otvorene rozprávať o Smrti a Umieraní s tými, ktorí o nej hovoria citlivo, no zároveň civilne. Smrť je predsa súčasťou nášho žitia a tabu či šepkanie nie sú potrebné. Hovorme o Nej nahlas, úprimne, bez strachu a obáv.

Milan Zvada

Milan sa rád venuje viacerým veciam, vrátane tých neviditeľných, ktoré sa nachádzajú medzi nebom a zemou. Vyštudoval anglický jazyk a filozofiu, neskôr odbor Performance studies a doktorát získal za dizertačnú prácu o Petrovi Karvašovi. Venuje sa tiež prekladateľstvu a výkladu z tarotov. Široký záber mu občas bráni vo výhľade, lebo prehliada detaily, no rád ich ďalej objavuje v rámci záujmu o transpersonálnu psychológiu a antropológiu. Svojou tretinou sa podieľa na produkcii a dramaturgii festivalu "Venček alebo rakvičku?", lebo v ňom vidí nekonečný zmysel...

Partneri

Artforum BB Logo
Beniczky Passage Logo
Fond na podporu umenia Logo
Záhrada spomienok Logo